Healthcare Program

GHI DANH BẢO HIỂM Y TẾ HO NĂM 2022

ĐÃ ĐẾN LÚC GHI DANH BẢO HIỂM Y TẾ (OBAMACARE) CHO NĂM 2022

Bắt đầu ghi danh: 11/01/2021

Hạn chót ghi danh: 12/15/2021

Được bảo hiểm: 01/01/2022

Vào khoảng thời gian trên, bất kỳ cá nhân nào đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm tư, thông qua Maryland Health Connection đều có thể ghi danh hoặc thay đổi bảo hiểm.
Quý vị nên kiểm tra lại gói bảo hiểm, vì lợi ích hàng năm sẽ thay đổi.
Chương trình MEDICAID được mở quanh năm.

Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng liên lạc VAS và đặt hẹn tại số: (301) 646-5852.

Địa chỉ văn phòng: 12621 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904.

ĐÃ ĐẾN LÚC THAM GIA/GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NĂM 2022 // healthcare enrollment help silver spring/dmv area
ĐÃ ĐẾN LÚC THAM GIA/GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NĂM 2022

2 thoughts on “GHI DANH BẢO HIỂM Y TẾ HO NĂM 2022

  1. Hi
    Đã quá hạn ghi danh cho 2022 bây giờ tôi có thể mua Obamacare được không (vì hiện tại mới đủ điều kiện) . Nếu được xin cho biết các gói bảo hiểm năm 2022.Rất cám ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *