Events

SOCIAL NIGHT – hosted by VAS

 
Vietnamese American Services (VAS) is hosting a Social Night with-
FOOD & DRINK SPECIALS
RAFFLES (included with entry ticket)
BASIC LATIN DANCE CLASS (8pm-9pm)
OPEN DANCE FLOOR (9PM-Close)
INTERNATIONAL DJ

 

*$10 MIN ENTRANCE DONATION
*$20 FOR DANCE CLASS
For more information, Please call 301.646.6918 or email info@vasusa.org
 
 
 
Vietnamese American Services tổ chức “Social Night”
Có phục vụ đồ uống và thức ăn
Vé vào cửa bao gồm cả xổ số quay thưởng
Lớp dạy nhảy các vũ điệu la tinh cơ bản (8pm-9pm)
Nhảy tự do (9PM-Close)
DJ Quốc tế*Xin ủng hộ tối thiểu $10 cho vé vào cửa
*Và $20 nếu tham gia lớp học nhảy

thông tin chi tiết xin gọi 301.646.6918

Ngày: 19 tháng 3 năm 2022
Thời gian: 8 giờ tối
Vị trí: Vietnamese American Services
12621 Old Columbia Pike
Silver Spring MD 20904

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *