English Program

Khóa Học Tiếng Anh Mới Cho Mùa Thu 2022

online english class registration open.

Bắt đầu Tháng 9, ngày 4 năm 2022, VAS sẽ có khóa học tiếng Anh mới cho mùa thu.
Quý vị có thể ghi danh bằng cách email (info@vasusa.org) hoặc liên hệ với văn phòng tại số (301) 646-5852.

Online Registration: https://forms.gle/rfhzppY6G17wEjTR9

Lịch học cho khóa mùa thu như sau:

Lớp Tiếng Anh Sơ Cấp
Thứ Hai: 8:30 – 10:00 Tối
Thứ Năm: 9:00 – 10:00 Sáng (tại văn phòng VAS)

Lớp Tiếng Anh Trung Cấp Online
Thứ Năm: 7:00 – 8:30 Tối

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch Online
Thứ Năm: 8:30 – 10:00 Tối
Thứ Sáu: 8:30 – 10:00 Tối

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng VAS để biết được thêm chi tiết.

Trang Facebook:
HỌC TIẾNG ANH VỚI VAS Learning English with VAS
https://www.facebook.com/groups/1116223028505652/

Xin cảm ơn!

 

Khóa Học Tiếng Anh Mới Cho mùa thu 2022 English Class Registration OPEN For Fall 2022 Semester

A C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *