Healthcare Healthcare Program

GHI DANH BẢO HIỂM Y TẾ HO NĂM 2023

ĐÃ ĐẾN LÚC GHI DANH BẢO HIỂM Y TẾ (OBAMACARE) CHO NĂM 2023

Bắt đầu ghi danh: 11/01/2022

Hạn chót ghi danh: 12/15/2022

Được bảo hiểm: 01/01/2023

Vào khoảng thời gian trên, bất kỳ cá nhân nào đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm tư, thông qua Maryland Health Connection đều có thể ghi danh hoặc thay đổi bảo hiểm.
Quý vị nên kiểm tra lại gói bảo hiểm, vì lợi ích hàng năm sẽ thay đổi.
Chương trình MEDICAID được mở quanh năm.

Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng liên lạc VAS và đặt hẹn tại số: (301) 646-5852.

Địa chỉ văn phòng: 12621 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904.

healthcare / obamacare enrollment help vietnamese 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *