jobs

Nail Tech Scholarships

VAS will have a new program, completely FREE, to help you with nail-related paperwork such as renewal, transfer of licenses, and/or subsidizing a part of the cost to help students who need to study for a nail exam in Maryland in the near future. Please see more details and call: 301 646 5852 for help or email info@vasusa.org.

 

 

Dười sự tài trợ của dự án phát triển việc lảm thuộc WorkSource Montgomery, hội VAS sẽ có chương trình mới, hoàn toàn MIỄN PHÍ, để giúp anh chị em các công việc giấy tờ liên quan đến bằng nail như gia hạn, chuyển đổi bằng nail, thậm chí còn hộ trợ một phần chi phí giúp cho các học viên cần học thi lấy bằng nail tại Maryland trong thời gian tới. Xin xem thêm chi tiết và gọi điện thoại theo số: 301 646 5852 để được giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *