Về Chúng Tôi

VAS volunteers

 

Tổ chức Dịch vụ Việt Mỹ (VAS) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để đáp ứng các nhu cầu mới và hiện tại của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực Greater Washington. Hầu hết các khách hàng của VAS là những người nhập cư có thu nhập thấp với trình độ tiếng Anh giới hạn, làm việc bận rộn và cần những dịch vụ linh hoạt về y tế và xã hội.

VAS cam kết mang lại những dịch vụ tốt nhất và thuận tiệnnhất cho cộng đồng để liên kết cộng đồng với các nguồn lực và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

VAS depends on Donations.

For our Annual Reports, [click here]

For our English Digital Brochure, [click here]

For our Vietnamese Digital Brochure, [click here]