SUPport VAS

VAS là một tổ chức phi lợi nhuận 501(C)(3). Mọi đóng góp của quý vị cho VAS chính là sự giúp đỡ tới cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực DMV. 

Apps: Giờ đây, chúng tôi có thể chấp nhận các khoản đóng góp thông qua Paypal, Venmo và Cashapp. Vui lòng nhấp vào các hình ảnh sau để điều hướng đến từng trang web hoặc ứng dụng. Hoặc điền vào biểu mẫu quyên góp ở cuối trang.

Bạn có thể trả cho các dịch vụ tại VAS bằng các ứng dụng/apps này.
 

Checks: Vui lòng viết séc cho “Vietnamese American Services” và gửi đến văn phòng của chúng tôi tại 12621 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904

Xin chân thành cảm ơn. 

PayPal

email: Thotran@vasusa.org

Venmo

username: VASUSA

 

Cashapp

Cashtag: $VASUSA

amazon smile link

Khách hàng mua sắm trực tuyến trên

Amazon hiện có thể đóng góp ủng hộ

và gây quỹ cho VAS

Donation Information

I would like to make a donation in the amount of:

$1,000$500$100$50Other

Donor Information

Please do not display my name.