Donations

VAS là một tổ chức phi lợi nhuận 501(C)(3). Mọi đóng góp của quý vị cho VAS chính là sự giúp đỡ tới cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực DMV. 

Giờ đây, chúng tôi có thể chấp nhận các khoản đóng góp thông qua Paypal, Venmo và Cashapp. Vui lòng nhấp vào các hình ảnh sau để điều hướng đến từng trang web hoặc ứng dụng. Hoặc điền vào biểu mẫu quyên góp ở cuối trang.

Check Donations: Vui lòng viết séc cho “Vietnamese American Services” và gửi đến văn phòng của chúng tôi tại 12621 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904.

Cảm ơn bạn

Donation Information

I would like to make a donation in the amount of:

$1,000$500$100$50Other

Tribute Gift

Check here to donate in honor or memory of someone

Donor Information