LỚP HỌC TIẾNG ANH & CÔNG DÂN

VAS cung cấp các lớp học tiếng Anh miễn phí cho người cao niên, người mới nhập cư và các thành viên cộng đồng có thu nhập thấp. Chúng tôi cũng phục vụ như một dịch vụ giới thiệu kết nối cộng đồng của chúng tôi với các cơ hội việc làm. Kể từ năm 2017, chúng tôi đã cung cấp hàng nghìn giờ dạy tiếng Anh cho hàng trăm sinh viên và giúp nhiều người kiếm được việc làm với Dietz and Watson Corporation, Merit Logistics và các doanh nghiệp nhỏ khác. Các lớp học phục vụ người học từ trình độ sơ cấp, tập trung vào các cuộc trò chuyện trong cuộc sống hàng ngày cũng như các khóa học về cách dạy học sinh vượt qua kỳ thi quốc tịch.

Lịch học 2021-2022

(IN PERSON) Lớp Tiếng Anh Sơ Cấp (Thứ Hai: 9:00 – 10:00 sáng EST) | IN PERSON Beginner English Class (Thursday: 9:00am – 10:00am EST)

Lớp Tiếng Anh Sơ Cấp Online (Thứ Hai: 8:30 – 10:00 Tối EST) | Online Beginner English Class (Monday: 8:30am – 10:00pm EST)

Lớp Tiếng Anh Trung Cấp Online (Thứ Năm: 7:00 – 8:30 Tối EST) | Online Intermediate English Class (Thursday: 7:00 – 8:30 PM EST)

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch Online (Thứ Năm: 8:30 – 10:00 Tối EST) | Online Citizenship Test Preparation Class (Thursday: 8:30am – 10:00pm EST)

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch Online (Thứ Sáu: 8:30 – 10:00 Tối EST) | Online Citizenship Exam Preparation Class (Friday: 8:30am – 10:00pm EST)

REGISTER FOR SPRING 2022 ENGLISH CLASSES (MARCH 2022 – JUNE 2022)

Tham gia nhóm Facebook Lớp học tiếng Anh của chúng tôi để cập nhật [click here]

Vui lòng gửi email tới info@vasusa.org để biết thêm thông tin về các lớp học và đăng ký.

Học kỳ trước:

  • Thông tin và Lịch trình Lớp học Mùa đông 2021 – Mùa thu 2022 [coming soon]
  • Thông tin và Lịch trình Lớp học Mùa thu 2020 – Mùa hè 2021 [click here]
  • Thông tin và lịch học mùa hè 2019 – mùa xuân 2020 [click here]

For more information on English Classes

Email Info@vasusa.org

Call (301) 646-5852

or Fill out this Contact form