Điền Hồ Sơ Của Sở Di Trú và Dịch Thuật

Nhiều dịch vụ của VAS là miễn phí, nhưng có một số dịch vụ yêu cầu tính phí để chúng tôi hỗ trợ bạn*

Dịch Vụ

 • Điền Đơn Quốc Tịch
           N-400
 • Điền Đơn Thẻ Xanh
           I-90 I-751
 • Passport Mỹ
          Các dịch vụ đăng ký, gia hạn hộ chiếu Mỹ
 • Dịch Thuật
          Dịch và công chứng những tài liệu hoặc thư từ
 • Dự Án Phát Triển Việc Làm
          Dịch vụ kết nối việc làm, lớp dạy nghề, lớp dạy lái xe

*Giá trên có thể thay đổi

For More information on our services, please contact us
(301) 646 – 5852
info@vasusa.org
or Fill Out this Contact Form