Các sự kiện khác

VAS tổ chức nhiều sự kiện khác trong năm. Nhiều sự kiện trong số này là theo mùa trong khi những sự kiện khác là lễ kỷ niệm và tụ họp cho các mục đích khác nhau. Chúng tôi tổ chức tiệc Giáng sinh, picnics vào mùa hè, v.v.! 

Videos

Thư viện ảnh

Sự kiện trong quá khứ