Tin tức và Sự kiện

Kể từ năm 2017, VAS đã tổ chức các sự kiện, chẳng hạn như Tết Trung Thu hàng năm, đã tập hợp các thành viên cộng đồng để tôn vinh văn hóa Việt Nam. Nhiều thành viên cộng đồng tham dự hàng năm. Những sự kiện này đã thu hút tới 500 người tham dự.

2023 Mid-Autumn Festival Applications are Now OPEN!

Opportunities for sponsors, vendors, volunteers, and performers.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

TBA

Check our Facebook Page for more Updates

Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ cho lễ hội năm nay!

Để được thông báo về các sự kiện mới sắp tới và tin tức VAS ngay sau khi nó được đăng, thích và theo dõi trang facebook của chúng tôi hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ để cung cấp tên và địa chỉ email của bạn để được thêm vào danh sách email của chúng tôi. Và hãy cân nhắc đóng góp để ủng hộ sứ mệnh của VAS.

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện hoặc trở thành nhà tài trợ cho bất kỳ sự kiện nào ở trên, bạn có thể Điền vào Mẫu Liên hệ này.