Sự Ảnh Hưởng

Vietnamese American Services Testimonials
"VAS đang nỗ lực để giảm kỳ thị [Sức khỏe tâm thần] và kết nối nhiều người hơn với sự trợ giúp sẵn có."
Crystal Park
Montgomery County Council
"Các khóa học tiếng Anh của VAS đã dạy tôi cách phát âm chính xác từ vựng tiếng Anh."
Mrs. Nguyet
Người cao niên; học sinh lớp tiếng anh
"Sức mạnh của Quận Montgomery có được nhờ sự đóng góp từ các cộng đồng đa dạng của chúng tôi như cộng đồng Vietnamese American Services (VAS)."
Vikrum Mathur
Sĩ quan của hội đồng Robert Berliner
Vietnamese American Services Annual Reports

2021 Annual Report [English] [Tiếng Việt]

2020 Annual Report [Tiếng Việt] [English] [Full Report -En]

2019 Annual Report, [click here]

2018 Annual Report, [click here]

2017 Annual Report, [click here]