Sự kiện cấp cao

VAS tổ chức một sự kiện thường niên mang tên “Sự kiện Cấp cao”. Tại đây, chúng tôi kỷ niệm những người cao niên của mình bằng cách tổ chức một buổi họp mặt với hy vọng giảm bớt cảm giác bị cô lập và cô đơn trong những người cao niên trong cộng đồng của chúng tôi.

Videos

Thư viện ảnh

Sự kiện trong quá khứ