Ngày thử nghiệm trung tâm chăm sóc người cao niên Việtnam

VAS cung cấp Ngày Thử nghiệm cho những người cao niên muốn tham gia dịch vụ trung tâm chăm sóc người cao niên Việtnam của chúng tôi nhưng có thể do dự về việc cam kết hoàn toàn.

Bằng cách tham gia một ngày dùng thử, bạn sẽ nhận được toàn bộ trải nghiệm miễn phí tại dịch vụ trung tâm chăm sóc người cao niên Việtnam của VAS trong một ngày. Điều này bao gồm các hoạt động khác nhau như chơi trò chơi, tập thể dục, v.v. với bữa ăn sáng và bữa ăn trưa.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về ngày thử nghiệm hoặc đăng ký ngày thử nghiệm, vui lòng gọi (301) 646-5852 hoặc email info@vasusa.org để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể điền vào biểu mẫu liên hệ này