Tết Trung Thu

Tết Trung thu là lễ hội thu hoạch được người Trung Quốc và Việt Nam tổ chức rất đặc biệt. VAS tổ chức Tết Trung Thu hàng năm. Sự kiện này bao gồm các buổi biểu diễn ca múa, nghệ thuật và thủ công, múa lân, v.v.

COMING SOON…

Videos

Thư viện ảnh