Tổ chức Dịch vụ Việt Mỹ (VAS) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để đáp ứng các nhu cầu mới và hiện tại của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực Greater Washington.

Address: 12621 Old Columbia Pike, Silver Spring MD, 20904

Phone: (301)-646-5852 

Adult Day Care Phoneline: (301)-679-6435

Fax: 1(240)-556-0329

Email: info@vasusa.org

Online Contact Form

Hours:

Thứ hai: 9:00AM – 5:00PM
Thứ ba: 9:00AM – 5:00PM
Thứ tư: 9:00AM – 5:00PM
Thứ năm: 9:00AM – 5:00PM
Thứ sáu: 9:00AM – 5:00PM
Ngày thứ bảy: Closed
Chủ nhật: Closed

Newsletter Subscription

* indicates required
/ ( mm / dd )